Центарот за управување со кризи (ЦУК), вешто се справи со повик за помош примен преку Единствениот број за итни случаи 112, што резултираше со брзо спасување на изгубени деца во областа на Средно Водно. Децата, обидувајќи се да го забрзаат нивното доаѓање до градот преку земјен пат, тие се изгубиле, но беа брзо лоцирани и безбедно пренесени до нивните домови во Скопје.

Најновиот 24-часовен извештај од ЦУК ја расветлува статистиката за итни повици, што укажува дека од 1.522 примени повици, само 33,84% се сметаат за автентични итни случаи, додека останатите 66,16% се класифицирани како „повици кои не се итни случаи“. Овие не-итни повици опфаќаат барања од граѓани за различни потреби или ситуации кои се сметаат за неитни.

Во справувањето со природата на овие настани, извештајот открива дека 50,80% од повиците на 112 биле упатени до полицијата, 37,97% до Итната медицинска помош и 7,49% до пожарникарите.

ЦУК сподели информации за пожари на отворено за време на викендот, каде што документирани биле вкупно 25 инциденти, од кои 21 е пријавен во саботата и четири во текот на неделата. Извештајот ја нагласува важноста на јавната свест и превентивните мерки за да се спротивстави на зголемувањето на инцидентите со пожари во овој период.

ЦУК информира и дека викендов имало 25 пожари на отворено – во саботата 21 и четири пожари вчера, и тоа во Битола, Прилеп, Крушево и Куманово

Во согласност со напорите за подобрување на одговорот во итни случаи, ЦУК ги охрабрува граѓаните да покажат претпазливост при користење на бројот за итни случаи, зачувувајќи го за вистински итни случаи за да се оптимизира распределбата на ресурсите. Тековните иницијативи за зајакнување на службите за итни случаи вклучуваат континуирано следење и анализа на податоците за повиците за да се подигне севкупната реакција.

На граѓаните им се препорачува да останат информирани и да се потпрат на одредени канали за итни случаи за ажурирања и помош.

[Број за итни случаи 112]

 

Извор: Biznis vesti