Бруто-домашното производство на електрична енергија учествува со 81.4 отсто во бруто-домашната потрошувачка на електрична енергија, додека 96.91 % од вкупната потрошувачка на јаглен се употребени за производство на електрична енергија, соопшти ДЗС.