Oд 08:00 до 11:00 часот, корисниците од делови од ул. Аминта Трети и ул. Мирослав Крлежа како и бул. Партизански Одреди броеви 19, 21 и 23. (Општина Центар).
Oд 08:00 до 15:00 часот, корисниците од делови од улиците: Дебарца, Никола Тримпаре , Борка Талески, Аминта Трети, бул.Партизански Одреди бр.25 и објектот на Амбасадата на Република Грција. (Општина Центар ).