Студентите ќе имаат можност да прашаат и за можностите за стипендирање, да ги слушнат искуствата на студентите, нивните активности и вклученост во научноистражувачките проекти, да дознаат за можностите за меѓународна размена, за студентскиот живот, за практикантството, за кариерните можности.

Настанот ќе се одржи онлајн преку платформата Microsoft Teams на следниот линк.