Тој истакна дека обединувањето на опозицијата во Македонија не само што го отвара патот за рушење на власта, туку го руши и концептот на СДСМ за манипулација.

Обединувањето на опозицијата во Македонија
не само што го отвора патот за рушење на власта,
туку и го руши концептот на СДСМ за манипулација
и присвојување на гласовите на сите помали заедници.., пишува Димовски.