Со денешното мое обраќање сакам да предупредам на еден процес кој е поврзан со безбедносните служби каде имаме основано сомневање дека се превземаат чекори за нарушување на националната безбедност, отворајќи врата за злоупотреба на механизмите за следење на комуникациите на над 2 милиони граѓани, изјави пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ, Бране Петрушевски.

Додаде дека со оглед на тоа што информациите подлежат на тајност, она што го дозволува законот ќе го сподели.

-Имено, Комисијата за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите, на својата 15-та седница, почнувајќи од 23.05.2023 година одржа пет продолженија, разгледувајќи Информација за работењето на Оперативно техничката – агенција.

Притоа Комисијата, постапувајќи во рамките на своите надлежности, утврди сериозен сомнеж дека ОТА го прекршила членот 2 од Законот за следење на комуникациите, односно дека извршила незаконска набавка на средства за следење на комуникациите кои може да бидат злоупотребени, а набавката е без соодветно Одобрение предвидено во ставот 2 од овој член.

Ваквото прекршување на Законот отвора можност за загрозување на националната безбедност и безбедноста на граѓаните, како и повреда на човековите слободи и права утврдени со Устав, закон и меѓународни договори ратификувани во согласност со Уставот на Република Македонија.

Согласно со закон предвидените надлежности како Комисија за надзор над спроведување на мерките за следење на комуникациите, едногласно со поддршка од сите пратеници, без разлика на политичката партија, донесовме заклучок за ова сомнение да го известиме Јавниот обвинител на Република Македонија.

Свесни дека во Република Македонија во минатото се случиле многу скандали од доменот на незаконското следење на комуникациите, должни сме да укажеме дека со ваквото евентуално прекршување на Законот за следење на комуникациите се создава можност за скандал од досега невидени размери.

Од досега изнесеното, неминовно се поставува и прашањето зошто, некој на помалку од 2 месеци пред заминување од функцијата, го прави ова токму во овој момент, кога се актуелни уставните измени?

На крај, дозволете да се извинам на целокупната јавност што во моментот не сум во можност да изнесам повеќе детали, бидејќи се работи за класифицирани информации од највисок степен на државна тајна, нагласи Петрушевски.