„Воведувањето на некаква си еколошка такса, која неправилно ја именуваат. Ниту имаме некакво образложение како таа ќе влијае и какви еколошки импликации ќе има, а јас тврдам дека ќе нема, освен фисканлни импликации во време кога јавниот долг расте, а тие треба да наоѓаат сретства да го полнат буџетот. – изјави Петрушевски.