Кировски беше и форензичар во склоп на факултетот, а беше и предавач на Академијата за јавни обвинители и судии.

Проф. д-р. Кировски беше долгогодишен директор на Болницата за нервни и душевни заболувања во Бардовци.

Автор е на бројни трудови од областа на психијатријата и форензичката психијатрија.