Завршил Правен факултет, а во неговата кариера тој беше и член на Државната изборна комисија, претседател на партиската Статутарна комисија, секретар на Правната комисија и Судот на честа, член на Извршниот одбор на Град Скопје, како и професор во средно училиште.

Андоновски е роден во Долно Мелничани, Дебарско, во 1937 година.