Тој беше дипломат од кариера, потписник на повеќе билатерални договори за воспоставување на дипломатски односи на Република Македонија со други држави.

Петровски е автор на многу збирки поезија, романи, а неговите дела се преведени на повеќе од 20 јазици ширум светот.