Актерот Сашо Тасевски се обиде да даде негов осврт на настаните со Драги Рашковски и тоа го направи на еден поинаков, сатиричен начин.

Неговата поена ви ја пренесуване ви целост!

Ел Рашко

Ел Рашко, дете машко,
Штом легнеш во Шутка до Сашко
Ќе те чува, ќе те пази, ќе те мази,
На прсти за тебе ќе гази.
Ел Рашко, гарант има нешто влашко.
Дом Перињон сега лока, бљак му е пиво лашко.
Скромен таков мајка што го роди
По море кај Канкун на јахта да броди.
Ел Рашко, мора да си тежок пешко
Но по грешка, ете седна, на кутар Ешко Таралешко.
Мислиш, ми се може, ме боли стапО
Пофраер сум од Саше и големиот Ел Чапо.
Е мој Ел Рашко, влезеш ли кај нив таму,
Не си веќе дете машко.

ЕЛ РАШКО

Ел Рашко, дете машко,
Штом легнеш во Шутка до Сашко
Ќе те чува, ќе те пази, ќе те мази,
На прсти за тебе ќе…

Posted by Sasho Tasevski on Thursday, March 18, 2021