Во анкетата спроведена од „Трн.мк“, граѓаните изразија резервираност за предложеното спроведување на училишните униформи.

Наодите ја истакнаа загриженоста околу потенцијалните ограничувања на самоизразувањето, потиснувањето на индивидуалноста и застарената природа на политиките за носење униформи. Оваа анкета имаше за цел да им даде на граѓаните, особено на младите луѓе, глас во одлуките кои влијаат на нивниот секојдневен живот.

Зачувување на индивидуалноста

Испитаниците ја истакнале важноста на личната слобода и способноста да се изразат преку изборот на облека. Тие тврдеа дека облеката игра значајна улога во прикажувањето на уникатни личности, интереси и културно потекло. Консензусот беше дека задолжителните униформи може да ја задушат креативноста, да ја попречат индивидуалноста и да создадат средина што е помалку инклузивна и разн0видна.

Улогата на учениците и родителите

Граѓаните кои учествуваа во истражувањето ја истакнаа потребата од колаборативни процеси на донесување одлуки кои ќе ги вклучат и учениците и родителите. Тие сметаат дека политиките за училишните униформи не треба да се наметнуваат само од властите. Со вклучување на најпогодените, поттикнува демократски пристап и поттикнува чувство на сопственост и разбирање на конечниот исход.

Финансиски димензии

Во однос на финансискиот товар од униформите, испитаниците изразија колективен одговор дека трошоците треба да бидат покриени од образовниот буџет наместо дополнително да се оптоваруваат учениците или нивните семејства.

Овој пристап обезбедува еднаков пристап до униформи за сите студенти, без оглед на нивните економски околности. Настојува да спречи некој да се чувствува исклучен или обесправен поради нивната неспособност да си ја дозволи потребната облека.

Засилување на гласовите на граѓаните

Анкетата што ја спроведе „Трн.мк“ служи како платформа дизајнирана да ги засили гласовите на граѓаните, особено оние на помладата генерација. Преку достапни и привлечни канали како Фејсбук, Јутјуб и Инстаграм, дава можност за вистински дијалог. Дозволувајќи им на граѓаните да ги изразат своите грижи, да нудат предлози и активно да учествуваат во обликувањето на образовните политики и практики, оваа иницијатива има за цел да промовира инклузивност и разбирање.

Наодите од анкетата на „Трн.мк“ фрлаат светлина врз силното противење на заедницата за имплементација на училишни униформи. Овие грижи се вртат околу зачувување на личното изразување, вклучување на учениците и родителите во донесувањето одлуки и обезбедување на правичен пристап без оглед на финансиските околности. Земајќи ги предвид различните мислења на граѓаните, особено на младите, можеме да создадеме образовни средини кои ја слават индивидуалноста, поттикнуваат отворен дијалог и негуваат инклузивност.

Извор: ТРН.мк