•  Да се укине целосно полициски час. Епидемиолошката состојба е стабилна и го дозоволува ова.
  • Да се укине ограничувањето од максимум 100 гости на свадби и прослави.
  • Да се дозволи организација на настани, концерти и забави во клубовите и локалите само на отворено, со капацитет до максимум 50% од објектот и не повеќе од 1000 лица.