Холандскиот владин кабинет ја претстави својата оценка за извештајот на Европската комисија (ЕК) за Македонија пред Парламентот во Хаг. Проценката го обрнува вниманието на неколку итни прашања, особено во областите на кластерот на Фондации.

Сепак, извештајот дава мрачна слика за случувањата во областите на кластерот Основи. Развојот на настаните во Судскиот совет, политичкото влијание врз назначувањата во судството и злоупотребата на скратените процедури за носење закони предизвикуваат голема загриженост. Владата ја споделува сериозната загриженост на Комисијата за измените на Кривичниот законик со нивните далекусежни последици за тековните случаи на корупција. Во блиска иднина, Македонија ќе мора да покаже политичка волја за справување со корупцијата на високо ниво и за борба против организираниот криминал.

Судски совет и политичко влијание: Имено, има стравувања за случувањата во Судскиот совет. Оценката покренува загриженост за потенцијалното политичко влијание врз судиските назначувања, што укажува на можен компромис во независноста на судството.

Скратени процедури за донесување закони: Причина за загриженост е забележаната злоупотреба на скратените процедури за донесување закони. Ова може да значи недостаток на транспарентност или темелна контрола во законодавниот процес

Измени на Кривичниот законик: Оценката е усогласена со сериозните резерви на Комисијата во однос на измените на Кривичниот законик. Овие амандмани очигледно носат значителни последици за тековните случаи на корупција, нагласувајќи ги потенцијалните правни сложености во ефикасното справување со корупцијата.

Политичка волја за справување со корупцијата: Холандската влада ја нагласува неопходноста Македонија да покаже политичка одлучност во справувањето со корупцијата на високо ниво. Овој повик подразбира итност за проактивни мерки и цврста посветеност на македонската влада.

Борба против организираниот криминал: Покрај корупцијата, постои изразено очекување Македонија да ги ескалира напорите во борбата против организираниот криминал. Ова укажува на поширока загриженост во врска со спроведувањето на законот и безбедноста во земјата.

Евалуацијата го нагласува императивот Македонија да преземе решителни активности во решавањето на прашањата поврзани со судството, законодавните процеси, корупцијата и организираниот криминал. Тоа сигнализира повик за политичка волја и проактивни мерки за решавање на овие проблеми.

https://open.overheid.nl/documenten/28933495-b1d8-4bd9-b72d-b514bc2b01dc/file

Извор: Република