Македонската текстилна индустрија е во колапс, со критична состојба во конфекционерството поради падот на побарувачката на македонски производи во западноевропските земји. Помалите конфекции остануваат без работа, а нивните капацитети се празни. Ангел Димитров од Организацијата на работодавачи ја истакна потребата од помош од новата Влада за да се извлече од оваа незавидна ситуација.

Текстилната индустрија: Недостатоци во политиката и економско влијание

Поранешната влада најави нов закон за ослободување од придонеси за зголемување на платите, по моделот на успешниот закон од 2019 година. Сепак, тоа не се случи бидејќи владата беше во транзиција. Новата влада мора да разгледа слични мерки за да го поддржи секторот и да го спречи неговото брзо изумирање.

„Претходната влада укажа на плановите за воведување нов закон за откажување од придонеси за зголемување на платите, инспириран од законот од 2019 година кој се покажа ефикасен во зголемувањето на платите. Сепак, ова не беше спроведено поради владиниот транзициски период. Треба да разговараме со новата влада да утврди дали се отворени за поддршка на овој сектор на сличен начин за да се спречи неговиот брз пад“, изјави Ангел Димитров од Организацијата на работодавачи.

Предизвици на трудоинтензивните активности

Текстилот е трудоинтензивна индустрија, а вештачките или политички поттикнати зголемувања на платите, исто така, мора да бидат поддржани од државата. Димитров истакна дека даноците на плата изнесуваат околу 50 отсто од исплатената нето плата, додека имотот се оданочува со само 0,3 отсто. Овие високи даноци на плати им ставаат огромен товар на компаниите.

Нефер конкуренција и динамика на вработување

Се стравува дека новата странска компанија во ТИР зоната ќе ги привлече обучените работници подалеку од локалните компании. Даноците и придонесите се плаќаат локално, додека странските компании во ТИР зоните уживаат 10-годишно даночно ослободување, што создава нефер конкуренција. Димитров сугерира странските компании да бидат ослободени од даноци само доколку вработат невработени лица, со што би се намалила и сегашната стапка на невработеност од 110.000 регистрирани во Агенцијата за вработување.

Застапување за правични политики

Работодавачите се залагаат за правични политики кои ја поддржуваат локалната текстилна индустрија. Тие ја нагласуваат потребата од владина интервенција за да се спречи падот на индустријата и да се обезбеди конкурентска правичност. Соработката помеѓу владата и индустриските чинители е клучна за создавање одржлива иднина.

Македонската текстилна индустрија се соочува со сериозни предизвици за кои е потребна итна интервенција на владата. Со спроведување на политики за поддршка и поттикнување на фер конкуренција