Според првите податоци од системот еВвизор, во моментов во Хрватска има повеќе од 241 илјади туристи, од кои над 200 илјади се странски.

Повеќето од нив во моментов престојуваат во Истра (81 000), Кварнер (51 000) и во областа Сплит-Далмација (38 000) и областа Задар (32 000) и бараат дестинации во Ровињ, Пореч, Вир, Медулин и Мали Ложињ.

Во моментов најмногу странски гости има од Германија, Словенија, Австрија, Чешка и Полска.

Минатата година, на овој ден, во земјата престојувале околу 177 000 туристи, а во 2019 година околу 580 000 туристи.