Вкупниот прилив на странски директни инвестиции во Црна Гора на крајот на септември изнесува 847,83 милиони евра, а во исто време од државата се исплатиле 248,8 милиони евра, покажуваат прелиминарните податоци на Централната банка на Црна Гора.

„Нето-приливот на странски директни инвестиции изнесува 599,03 милиони евра, што е за 70,03 отсто повеќе во однос на истиот период лани“, се наведува во Билтенот на Банката.

Вкупниот прилив на странски директни инвестиции е зголемен за 41,32 отсто во однос на споредбениот период.

Од државата се одлеале 92,48 милиони евра по основ на инвестиции на резиденти во странство, а повлекувањата на средства од нерезиденти инвестирани во Црна Гора изнесуваат 156,32 милиони евра.

Приливот на странски директни инвестиции во форма на капитални инвестиции изнесува 465,05 милиони евра. Од нив 322,2 милиони евра се инвестирани во недвижен имот, а 142,85 милиони евра во фирми и банки.