Во искрена изјава, претседателот Зоран Милановиќ од Хрватска ја истакна загрижувачката позиција на земјата во Европската унија (ЕУ). Тој тврди дека Хрватска се наоѓа на дното на хиерархијата на ЕУ, особено во однос на поранешните социјалистички нации. Милановиќ ја издвои Бугарија како единствена земја послабо рангирана од Хрватска во овој поглед.

Повик за децентрализација

Едно од клучните прашања што ги истакна претседателот Милановиќ е итна потреба за децентрализација во Хрватска. Тој изрази жалење за моменталната состојба, означувајќи го нивото на децентрализација во земјата како бездна, со рејтинг од нула. Милановиќ истакна дека овој недостаток требало да се реши во минатото, особено во периодот по воените години. Тој ја истакна неопходноста од постепен процес на имплементација, кој за жал никогаш не се оствари.

Пречки и решенија

Обраќајќи се на инерцијата околу напорите за децентрализација, Милановиќ истакна дека постојат остварливи модели, но не се спроведуваат поради недостаток на политичка волја. Тој изрази фрустрација, наведувајќи дека пречката не произлегува од недостаток на знаење, туку од недостаток на посветеност. Милановиќ го истакна императивот за промена, истакнувајќи го еволуирачкиот глобален пејзаж и динамиката на Европа што се менува. И покрај овие промени, тој нагласи дека основната желба на луѓето да живеат добро и да уживаат во висок квалитет на живот останува постојана.

Искористување на можностите

Претседател Милановиќ ги повика хрватските жители да профитираат од расположливите европски фондови во иднина. Тој предупреди дека таквите можности за финансирање можеби нема да постојат бесконечно, повикувајќи на брза акција за нивно ефикасно искористување.

Острата оценка на претседателот Зоран Милановиќ служи како повик за будење за Хрватска, нагласувајќи ја итната потреба од реформи за децентрализација. Како што земјата ја движи својата позиција во ЕУ и се справува со внатрешните предизвици, проактивни мерки се од суштинско значење за да се обезбеди одржлив раст и развој.