Во неодамнешната одлука за замена на возачките дозволи и сообраќајните дозволи без надомест, Комисијата за спречување и заштита од дискриминација расветлува она што го смета за нееднаков третман, а не како директна дискриминација.

Нееднаков третман наспроти дискриминација: став на Комисијата

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, (КСЗД), тврди дека одлуката на владата не произлегува од дискриминаторска основа, туку повеќе одразува нееднаков третман. Граѓаните кои смениле важечки документи со новото државно име и направиле трошоци се фокусна точка на загриженост. Прашањето, според Комисијата, лежи во тоа што државата не обезбеди навремени и валидни лични документи за сите граѓани.

Критика од Комисијата: Повик за еднаков третман

Според КСЗД, императив е институциите да донесат мерки кои обезбедуваат еднаков третман при постапките за промена на важечките документи со новото државно име. Акцентот овде е ставен на поправање на нееднаквоста, наместо на решавање на дискриминацијата. Оваа перспектива доаѓа како одговор на барањето мислење од „Слободен печат“.

Еднакво право на лични документи: потсетник од КСЗД

КСЗД ги потсетува граѓаните дека правото на важечки лични документи е еднакво за сите. Неуспехот на владата да ги обезбеди овие документи не само што ги повредува правата на граѓаните за слободно движење, туку има и пошироки импликации врз правата како што се работата, здравствената заштита и друго. Комисијата ја поздравува неодамнешната одлука на владата да обезбеди лични документи, но ја критикува ненавременоста, наведувајќи дека може да доведе до повреда на повеќе права на граѓаните.

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација смета дека неспособноста на државата да достави валидни лични документи потенцијално може да ги повреди различните права на граѓаните, вклучително и правата на слободно движење, работа и здравствена заштита. И покрај тоа што се признаваат владините иницијативи за доставување лични документи на сите граѓани, Комисијата ја критикува ненавременоста на овие мерки, тврдејќи дека тие ја загрозиле правната сигурност на граѓаните.

Владиниот одговор: Одлука за бесплатна  замена

Владата објави одлука за бесплатна замена на важечките возачки и сообраќајни дозволи. Министерството за внатрешни работи е задолжено да ги донесе потребните законски мерки за предвремено заменетите лиценци да бидат бесплатни.

 

Извор: Слободен Печат