Поради ветрот и сончевото време се создале услови за проширување на површината под оган, две противпожарни единици и вработени во комуналното претпријатие на Општина Дојран се трудат огнот да не се префли на приватните имоти во околината.

Во тој простор има голем број викендици, но и куќи на локалното население.