Во насока на зајакнување на Судскиот совет, дадени се предлози за зголемување на потребното искуство за судиите и другите членови. На судиите би им требале 15 години искуство наместо досегашните 6 години за да влезат во Судскиот совет. Дополнително, на судиите избрани од Собранието би им требале 20 години искуство, а за членство би можеле да се квалификуваат само професори по право со 20 години искуство од првите три универзитети и правници со двoдецениско искуство. Овие измени имаат за цел да ја подобрат одговорноста и транспарентноста во Судскиот совет.

Сеопфатни законски измени во Судскиот совет

Овие предлози се дел од серијата измени на Законот за судски совет, подготвени од работна група формирана од Министерството за правда. Групата свика 23 состаноци за да ги разгледа препораките од Мисијата за евалуација.

Работната група, која својата обемна работа ја започна во септември, подготви нови амандмани за зајакнување на Судскиот совет. Нивната примарна цел е да ги вградат препораките на Мисијата за евалуација, исклучувајќи ги оние поврзани со уставните амандмани, кои остануваат нерешени.

Подобрување на отчетноста и транспарентноста

Целта зад овие измени е да се зајакне одговорноста, отчетноста и транспарентноста на членовите на Судскиот совет, притоа штитејќи ги од политички влијанија. Камбовски, член на работната група, ја истакна важноста на овие реформи.

Политички реакции и идни планови

Додека Министерството за правда има за цел да ја зајакне транспарентноста и одговорноста во Судскиот совет, Христијан Мицкоски, мандатарот на новата Влада, најави намери за укинување и на Судскиот совет и на Советот на јавни обвинители, наведувајќи го губењето на кредибилитетот.

Како одговор на овие најави, министерот за правда Кренар Лога се обрати до меѓународната заедница, изразувајќи загриженост за потенцијалното мешање во судскиот систем од страна на новото парламентарно мнозинство.

Промена на ставовите за распуштање на Советот

Имено, Лога претходно предложи распуштање на Судскиот совет минатата година по серијата скандали. Сепак, неговиот став се смени и тој сега тврди дека ниту САД ниту ЕУ нема да го поддржат укинувањето на Советот на обвинители и на Судскиот совет.

Накратко, овие предложени законски измени имаат за цел значително да ги подобрат квалификациите и транспарентноста на Судскиот совет, обезбедувајќи поцврст и политички независен судски систем.