Елвир Садиковиќ ги истакнува правните прекршувања од странски туристички водичи

Потпретседателот на Македонската асоцијација на туристички водичи, Елвир Садиковиќ, изрази загриженост поради постојаното непочитување на законот за туристички активности и погрешното толкување на македонската историја од страна на странските водичи. Во изјава за Канал 5, Садиковиќ нагласи дека законот бара секоја странска туристичка агенција да потпише договор со локална агенција, здружение на туристички водичи или туристички водич во рок од 24 часа од влегувањето во Македонија. Но, прекршувањата на оваа регулатива стануваат се почести.

Проблеми со странски туристички водичи

Садиковиќ истакна дека значителен број туристички водичи од странски земји, вклучително и поранешните југословенски територии, Турција, Грција, Бугарија и други, работат без да се придржуваат до локалните закони. Според законот, само локалните туристички водичи, кои се сметаат за културни амбасадори, се овластени да ја толкуваат официјалната историја на Македонија.

Повик за законско спроведување

Македонската асоцијација на туристички водичи ги повикува властите да го спроведат законот и да воведат казни за прекршителите. Садиковиќ истакна дека слични законски одредби постојат и во други земји, кои македонските водичи ги почитуваат кога патуваат во странство.

„Секаде каде што патуваме како туристичка група, мора да ангажираме локален туристички водич. Според законите во регионот, мора да се ангажира локален туристички водич, во спротивно ќе бидете казнети. Побаравме од инспекторите на ДПИ ова да го спроведат во нашата земја, да ги санкционираме странските туристички водичи кои не го почитуваат законот и да ги заштитиме сопствените водичи“, изјави Садиковиќ.

Барање за законска усогласеност и историски интегритет

Садиковиќ истакна дека здружението бара почитување на законот и заштита на македонската историја. И покрај тоа што со години се разговара за овие прашања со релевантните институции, нема напредок. Тој истакна дека се дадени упатства за идентификување на критичните точки во туристичките градови и контрола на странски туристички водичи, но досега не се преземени мерки.

Итна потреба од регулаторна акција

Повикот за акција ја нагласува потребата од итно спроведување на постоечките регулативи за да се обезбеди точно претставување на македонската историја и да се заштитат интересите на локалните туристички водичи. Ова прашање останува приоритет на Македонската асоцијација на туристички водичи.