Правните експерти во  Македонија неодамна заклучија дека иако затворите во земјата се придржуваат до меѓународните стандарди, сè уште има прашања на кои треба да се обрне внимание. Прашањето дали овие проблеми може да се решат преку закон за амнестија останува неизвесно, бидејќи тоа предизвикува загриженост за улогата на Парламентот во делувањето како судство.

Академик Владо Камбовски смета дека со донесувањето на Законот за амнестија со одредени измени, Собранието навлегува во доменот на казненоправната политика. Од друга страна, професорот Светомир Шкариќ тврди дека амнестија е неопходна поради пренатрупаноста на затворите, но тој исто така признава дека сегашниот процес се меша во судската гранка бидејќи Парламентот презема судска улога.

Шкариќ предлага алтернативно решение за одредени прекршоци, предлагајќи наместо затвор до шест месеци, прекршителите да се занимаваат со општествено корисна работа. Сепак, за спроведување на оваа алтернатива ќе бидат потребни измени на постојните закони.

Оваа тековна дебата го привлече вниманието на предизвиците со кои се соочува правниот систем на Северна Македонија во изнаоѓањето на најефективното решение за овие прашања. Ја нагласува важноста на внимателни и избалансирани пристапи за да се постигне најдобриот можен исход. Како што продолжуваат дискусиите, засегнатите страни работат на решение кое ги почитува и меѓународните стандарди и потребата од реформи во затворите во земјата.