Лицето е спроведено во КПУ Затвор Тетово на издржување на казната.