Професорката по математика Фросина Митрушева сподели дел од македонски учебник.

Таа како професионалец во својата работа сигурно има за приоритет да го пренесе знаењето на своите ученици. Но, македонските учебници наместо да помогнат, го прават токму спротивното.

Имено, таму во задача е наведено дека збирот на аглите во затворен тријаголник е 190, а не како што треба – 180.

„Ја сакам математиката, меѓу другото, и заради доследноста. Збирот на агли во триаголник (во Евклидова геометрија) секогаш до сега бил 180 без разлика кој бил на власт или кој ја изгубил војната. Одеднаш -190! Нешто сум пропуштила! Живот во заблуда! Ми се плаче, ми се урла“ – напиша таа.