Според Спасовски, симболиката на првиот академски час има суштествено значење за студентите и на колективно, односно општествено рамниште – затоа што таа професионална профилација треба да го најде своето место во општеството, како контрибутивен фактор во неговиот севкупен развој, што претставува причина за настојувањата за што поголем квалитет во образовниот процес, со цел поголема институционална функционалност, ефикасност и одговорност на системот, добробит и просперитет на општеството и поединецот во него.

МВР, како институција што речиси целосно, законски го покрива сегментот на безбедноста во своето секојдневно функционирање, е ваш партнер, секогаш отворено за широка соработка, како во поглед на имплементација на современи научни сознанија и искуства од оваа област, така и во поглед на практичното ангажирање млади образувани кадри за потребите на институцијата. Нашите амбиции, преку оранизационо и структурно реформирање на Министерството, се да наметнеме еден поинаков концепт на интегрирање, конкретно и практично, на најдобрите млади кадри во системот на работа на МВР, се крајно сериозни, подвлече Спасовски, упатувајќи честитки за почетокот на новата академска година и посакувајќи им на студентите да ги остварат своите амбиции и желби во развојот на нивниот професионален живот и кариера.