Како истакнати експерти во медицината тие дискутираа и дадоа свои гледишта на новото нормално, социјалната дистанца, карантинот и забраните за патување.

На панел дискусијата беа опфатени повеќе теми како честата појава на анксиозност, стрес, неможноста да се прифати реалноста и склоност кон несоодветно однесување.

Како да се постави во тие случаи, кои се вистинските чекори коишто треба да се превземат кон подигнување на свеста и кои се можни тригер фактори, беа главните прашања кои што се зборуваше.