Целта на средбата е отворање дискусија за состојбите во областа на високоградбата и инфраструктурата, импликациите од ценовните поскапувања на градежните материјали и производи врз трошоците за изведба, реализацијата и администрирањето на отпочнатите капитални проекти, планираните инвестиции и други прашања од интерес за градежните компании.