Сојузот на синдикати во март откри дека на четиричлено домаќинство му се потребни минимум 59.000 денари за покривање на суштинските трошоци. Оваа неверојатна сума, која се приближува до илјада евра, го одразува зголемениот финансиски притисок врз семејствата за одржување на основниот животен стандард.

Месечните трошоци се зголемуваат

Последните податоци покажуваат дека синдикалната кошничка, мерило за основните животни трошоци, се искачи на 58.998 денари. Ова претставува значително зголемување од 1.522 денари во однос на претходниот месец. Зголемувањето на трошоците претставува застрашувачки предизвик за семејствата кои веќе се борат со финансиската нестабилност.

Задоволување на основните потреби: Просечно четиричлено семејство се соочува со финансиски предизвик да го покрие најкраткиот месец во годината – минималната кошница изнесува 57.476 денари според ССМ

Трошоците за храна

Значителен дел од трошоците, во износ од 22.682 денари, се препишуваат на храна и пијалоци. Порастот на трошоците за храна е идентификуван како примарен двигател зад целокупното зголемување на кошничката на синдикатот. Семејствата се соочуваат со зголемен притисок да си дозволат нутритивни потреби во услови на зголемени цени.

Фактори кои предизвикуваат зголемување

Аналитичарите шпекулираат дека укинувањето на мерката „загарантирани цени“ придонело за ескалација на трошоците. Со отстранувањето на оваа заштита, цените на основните добра забележаа забележителен пораст, дополнително оптоварувајќи ги домаќинствата кои веќе се борат да врзат крај со крај.

Како што трошоците за живот продолжуваат да растат, семејствата се наоѓаат во несигурна финансиска состојба. Наодите на Сојузот на синдикати ја нагласуваат итната потреба од мерки за ублажување на финансискиот притисок врз домаќинствата. Без интервенција, многу семејства ризикуваат да бидат турнати подлабоко во економски тешкотии.

Накратко, кошничката на Унијата за март го нагласува актуелното прашање за достапност, при што семејствата се соочуваат со зголемени предизвици да ги задоволат своите основни потреби во услови на зголемени трошоци.