Повеќе од триесет културно-историски предмети беа запленети од трговци со уметност во американскиот град Њујорк, во периодот помеѓу 2012 и 2014 година.