Претседателот на социјалдемократската младина на Македонија, Марко Михаилоски и портпарката на СДСМ, Богданка Кузеска, учествуваат во програмата за размена на политички лидери подржана од Амбасадата на САД во Македонија и имплементирана од Американскиот Совет на млади политички лидери (American Council of Young Political Leaders).

Програмата значително ги продлабочува добрите односи на Северна Македонија со САД.

Во фокусот на програмата е улогата на жените во политиката, доброто владеење, унапредување на правосудниот систем и работата на политичките партии.

Програмата нуди одлична можност за размена на искуства помеѓу двете земји.