На дневен ред пред антикорупционерите, освен постапување по конкретни предмети, ќе биде и усвојувањето на повеќе предлог-записници од седници, меѓу кои за 46-та, 47-та, 48-та и 49-тата.