Во Собранието на Република С. Македонија денеска седница ќе одржи Комисијата за европски прашања.

На дневен ред на седницата е Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за техничката инспекција, по скратена постапка.