На 28 мај, Министерството за правда објави дека од 31 мај 2021 година, Министерството за правда ќе обезбеди бесплатен прием на граѓани за добивање на сертификати согласно уредбата за стекнување бугарско државјанство со цел да се надмине доцнењето поради лошата администрација.

Во периодот од 31.05.2021 до 08.06.2021 година, издадени се вкупно 1.070 потврди за државјанство од Дирекцијата за бугарско државјанство.

Министерството уверува дека работат на зголемување на бројот на работни часови што можат да се резервираат по електронски пат. И тие ветуваат дека со новите мерки ќе се надмине огромното чекање.