„Животната средина и чистиот воздух се придобивки за сите нас. Затоа, покрај останатите мерки за намалување на загадувањето на воздухот кои ги воведовме, во наредните 4 години ќе продолжиме и со субвенциите за инвертер клима уреди. Тоа ќе значи помалку чад од оџаците, еколошко затоплување на домовите и преземање конкретни чекори за заштита на животната средина“, изјави Шилегов пред присутните.

Замената на печките за греење со инвертери се смета за еден од најуспешните методи во борбата против аерозагадувањето, бидејќи долгорочно, градот изгаси 8000 оџаци во Скопје, префрлувајќи исто толку домаќинства да се греат од дрва/јаглен/нафта на чиста електрична енергија.

Оваа мерка за намалување на загадувањето на воздухот, според Шилегов, ќе продолжи секоја година. Со 1 милион евра на годишно ниво може да се заменат од 1000 до 2000 печки со инвертер клима уреди.