Имено, според податоците со кои располага ДЗС, најголем број на државјани се попишале во Швајцарија, потоа следуваат Германија и Италија, а најслаб одзив на дијаспората има во САД, Канада и Австралија.

Распределбата на попишани државјани на Македонија во странство е следната:

– Швајцарија: над 45.000

– Германија: над 31.000

– Италија: 19.000

– САД: 5.110

– Австралија: 1.682

– Канада: 1.215