Станува збор за третата најголема швајцарска банка, Џулиус Баер. Казната ќе ја намират така што ќе платат 43.3 милиони долари, а ќе им се одземат и уште 36.4 милиони долари за трансакциите од февруари 2013-та до март 2015-та година.

Во подмитувањето учествува лица кои незаконито плаќале службеници од ФИФА, а за возврат добивале право на пренос на фудбалски натпревари.

Банката им помагала на корумпираните службеници на ФИФА во перење на повеќе до 36 милиони долари– велат од американскта Служба за внатреши приходи (ИРС).