– Има четворица не се пет заразени инструктори за попишување, заразени од своите сопружници, но не се заразени од ДЗС, вели Симовски.

Имено на почетокот во емисијата на прашањето дали има правна основа за кривично казнување, Симовски истакна дека не знае дали имало правна основа тоа ќе го толкуваат правниците, тој не бил правник, ниту сакал да толкува закони во тој дел, но истакна дека повикувањето на бојкот е непатриотски чин.