За него била издадена судска наредба со која се барал за издржување казна затвор од една година и 10 месеци.

Тој бил спроведен во Казнено-поправната установа Затвор Скопје за издржување на казната.