Скопје

Скопска култура: Мајка го држи детето да врши нужда на сред паркинг во Скопје (ФОТО)

Скопска култура: Мајка го држи детето да врши нужда на сред паркинг во Скопје (ФОТО)

Во градскиот парк постојат јавни тоалети кои може да се искористат, а оваа постапка не само што е нехигиенска туку е и казнива бидејќи паркингот е многу фреквентно место во центарот на градот.

Во големите европски градови практика е собирање на сметот кој домашните миленици го оставаат на јавни површини, а во нашата земја сме сведоци на вршење нужда на луѓе и притоа не се презема ништо.