Заради технички зафати во дистрибутивната електро мрежа, без електрична енергија ќе останат следните корисници:

на ден 30.05.2021 година ( недела ) :

• од 13:00 до 16:00 часот, корисниците од с. Крушопек. ( Oпштина Сарај )

• од 05:00 до 13:00 часот, корисниците од ул. Момин Поток ( Општина Карпош ), нас. Шуто Оризари и затворот Шутка, ( Општина Шуто Оризари ),

-нас. Визбегово, Индустриска зона Визбегово, нас. Скопје – Север, Бутел 2, Бутел 1, Расадник, нас. Кучевишка Бара, (Општина Бутел ) и поголемиот дел од нас. Чаир и нас. Топанско Поле, ( Општина Чаир ).