Првата нова пленарна седница во 2024 година е закажана за 16 јануари, информираат од Собранието. На дневен ред се повеќе точки со пристигнати нови материјали. Засега на оваа 138.

На седница на дневен се Предлогот на закон за дополнување на Законот за државно правобранителство, Предлогот на закон за административни службеници, Предлогот на закон за вработените во јавниот сектор, Предлогот на закон за стручно усовршување и обука на административните службеници, Предлогот на закон за безбедност на мрежни и информациски системи и дигитална трансформација, Предлогот на закон за изменување и дополнување на законот за електронско управување и електронски услуги, Предлогот на закон за рибарство и аквакултура иПредлогот на закон за гаранција на обврските по Договорот за заем за дополнително финансирање на проектот за надградба и развој на патишта, кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка и Јавното претпријатие за државни патишта, сите по скратена постапка.

Пратениците треба да ги разгледаат и Предлогот на закон за правда на децата и Предлогот на закон за изменување на законот за управување со дополнителни текови на отпад, двата во прво читање, како и Барањето за давање на автентично толкување на член 62 од Законот за високото образование, поднесено од пратеникот Фиснике Бектеши Шаќири.

По новогодишните празници, како што е најавено, Собранието ќе започне со работа на 9 јануари со редовна координативна седница на претседателот на Собранието со првите луѓе на пратеничките групи.

За 9-ти е закажана и седница на собраниската Комисија за локална самоуправа, а на 11-ти јануари седница на Комисијата за здравство.

Седницата за техничката Влада, како што изјави претседателот на Собранието Талат Џафери, кој ќе биде и премиер на преодната Влада, ќе биде закажана за 27 јануари.