Во текот на неделата од 19 до 25 април, пријавени се само 27 нови случаи на пертусис, што е значителен пад во споредба со претходната недела, што предизвика олеснување и загриженост. Најалармантен е фактот што најголемиот дел од заразените се деца на возраст меѓу 10 и 14 години. Со стапките на вакцинација сè уште под препорачаниот праг, здравствените власти ги интензивираат напорите за едукација и имунизација на населението.

Пад на случаи на пертусис и вакцинација

Среде тековната битка против заразните болести, неодамнешното намалување на случаите на пертусис дава трошка надеж. Од 19 до 25 април, пријавениот број на нови случаи падна на 27, речиси половина од бројката забележана во претходната недела. Иако овој надолен тренд нуди моментално ублажување на состојбата, возрасната распределба на засегнатите предизвикува загриженост, особено затоа што поголемиот дел од случаите вклучуваат деца на возраст од 10 до 14 години.

Статус и грижи за вакцинација

И покрај заедничките напори да се зајакнат стапките на вакцинација, загриженоста останува за соодветноста на покриеноста. Додека 57% од децата кои претходно пропуштиле вакцини сега се имунизирани, здравствените работници нагласуваат дека тоа не го надминува потребниот праг. Д-р Бранка Величковска од Министерството за здравство ја нагласува итноста, повикувајќи се на најновите податоци на Институтот за јавно здравје (ИЈЗ) кои откриваат скромно зголемување на вкупниот опфат со вакцини. Сепак, овој напредок останува недоволен, со националните стапки сè уште далеку под препорачаните 95%.

Јавна перцепција и почитување на вакцинацијата

Среде дискурсот за вакцинација, анкетата на граѓаните открива дека преовладува посветеноста на имунизацијата. Многумина изразуваат непоколеблива поддршка за вакцинирање на нивните деца, нагласувајќи ја колективната одговорност кон јавното здравје. Бабите и дедовците, родителите и старателите подеднакво ги повторуваат чувствата на доверба во медицинските насоки и придржувањето до распоредот за имунизација, нагласувајќи ја важноста од заштита на индивидуалната и заедничката благосостојба.

Повик за акција на УНИЦЕФ

Наспроти позадината на намалените стапки на вакцинација, УНИЦЕФ објавува остар потсетник за влоговите кои се вклучени. Со имунизирање на децата, не само што се заштитуваат животите, туку и последици од болестите што може да се спречат. Истакнувајќи го контрастот со минатите достигнувања, Патриша Ди Џовани од УНИЦЕФ размислува за претходниот успех на Македонија во вакцинацијата и повикува на обновена посветеност на постигнување и надминување на претходните нивоа на покриеност.

Мобилизирање за вакцинација и едукација

Како одговор на итната потреба за подобрена покриеност со вакцинација, здравствените власти ги засилуваат напорите на повеќе фронтови. Теренските кампањи за вакцинација и целните едукативни иницијативи се во тек, со фокус на директно ангажирање со семејствата чии деца остануваат невакцинирани. Пертусисот и сипаниците се идентификувани како примарни области на загриженост, со заеднички напори насочени кон спречување на ширењето на овие заразни болести.

Светска недела на имунизација: „Заштита на генерации“

Додека светот ја одбележува Светската недела на имунизација, итноста за заштита на идните генерации зазема централно место. Во градскиот парк во Скопје, засегнатите страни се здружуваат под знамето „Заштита на генерациите“, сигнализирајќи колективна посветеност за зајакнување на напорите за вакцинација и заштита на јавното здравје од заканите што ги претставуваат болестите што може да се спречат со вакцина.

Како заклучок, додека неодамнешниот пад на случаите на пертусис нуди трошка надеж, тој служи како потресен потсетник за критичната потреба да се зајакне опфатот со вакцинација