Министерот за здравство Вили Берош и директорот на хрватскиот институт за јавно здравје Крунослав Чапак ќе присуствуваат на промоција на новиот метод на вакцинација во Стари Градац и Отровенец.

Новите методи за вакцинирање преку патнички автобус во округот Вировитица-Подравина ќе се спроведат од 14 до 18 јуни. Денеска вакцинацијата ќе се изврши на шест места во округот: Стари Градац, Отрованец, Велика Шрешњевица, Турначица, Шпишиќ Буковица и Бужетина.

Ковид-автобусите, по претходно договорен редослед, ќе ги обиколат областите на окрузите и ќе останат одредено време на помали места, од кои некои немаат никакви здравствени установи во нивната област.