Отсуството од работното место на вработените кои немаат таков документ ќе се смета за неоправдано. За време на отсуство на овие лица ќе им биде прекината исплатата на платата.

Досега, вработените во Ватикан имаа пристап до своите работни места со презентирање зелен сертификат и негативен тест за коронавирус.

Согласно заострувањето на мерките од 31 јануари идната година, лицата ќе можат да работат доколку имаат документ со кој се потврдува третата доза вакцинација.