-Човековите права, демократијата и владеењето на правото се под голем притисок. Сега повеќе од кога било мораме да останеме верни на нашите вредности, кои се отелотворени и во Конвенцијата за човекови права, и да обезбедиме брза и ефективна имплементација на пресудите на Европскиот суд, рече Марија Пејчиновиќ Буриќ.

Таа вели дека државите се во искушение да размислуваат за намалување на заштитата на човековите права кога ќе се соочат со тешки предизвици, кога всушност треба да го направат спротивното. „Кога доаѓаат тешки времиња, тогаш треба да бидеме најмногу посветени на уникатниот систем на вредности што го изградивме во последните 70 години и да се држиме до него.

Европа во моментов се соочува со голем број големи предизвици, вклучувајќи пандемија, илегална миграција, климатски промени и социјални проблеми, вклучително и зголемена верска нетолеранција, расизам, дискриминација и насилство врз жените, рече Пејчиновиќ Буриќ.

– Европската конвенција за човекови права е дизајнирана да им помогне на националните власти да обезбедат почитување на основните човекови права на обичните луѓе во сите околности, а не само во добри времиња, рече таа, додавајќи дека конвенцијата и системот зад неа успешно се прилагодуваат на променливите околности повеќе од седум децении.Повеќе од 20.000 пресуди на Европскиот суд за човекови права и нивната имплементација во нашите 47 земји-членки донесоа многу вистински подобрувања во животот на луѓето за широк спектар прашања, вклучувајќи еднаквост, недискриминација, здравје и животна средина и пошироки придобивки за нашите општества, оцени Пејчиновиќ Буриќ.