Тие напишаа:

-До нас стигаат информации од наши соученици дека за сместување во ученички дом ќе барале евидентни листови место свидетелства!
⁉️Дали има капетан бродов?
⁉️Дали е ова уште една поделба на учениците на подобни и неподобни?
⁉️Јавно прашуваме, кој ќе гарантира дека нема да се менува успехот? Евидентен лист што ќе докаже?
❌Одете си бре веднаш цела Влада и оставете не да дишеме!