„Дали си имал/а сексуални односи со лица пет постари години од вас“, „колку заработуваат твоите родители“, „дали твоите родители се алкохоличари“, „дали си имал/а самоубиствени нагони“, „дали дома редовно имаш храна“ се само дел од прашањата од анкета на која одговарале ученици од основното училиште „Св. Климент Охридски“ во Битола, која ги разгневи нивните родители.

Родителите, кои без да ги видат прашањата се согласиле на „анкета за насилство и булинг во училиштето“, сега инсистираат да знаат дали овие прашалници ги изработуваат стручни лица и кој ги одобрил.