Со него се дискутира актуелната политичка ситуација, пописот, пандемијата Ковид-19 и како нашата држава се справува со истата.

Погледнете ја целата емисија.