На седницата која се пренесуваше во живо, беше кажано дека во конкуренцијата има вкупно пријавени 14 кандидати, кои биле оценети со позитивна оценка.

-Никола Довлев добил 24,5 поени, Лиле Стефанова 25 поени, Елизабета Јосифовска 24 поени, Наташа Поп Трајкова 24,5 поени, Фатиме Фетаи 25 поени, Имра Османи 20,5 поени, Артан Ајро 25 поени, Трајче Пеливанов 25 поени, Златко Биковски 25 поени, Љубомир Лапе 24,5 поени, Вера Проевска 23 поени, Катерина Коларевич 25 поени, Наташа Сарамандова (не беа кажани поени), Верица Крстевска 25 поени, истакна претседателот Ацо Колевски, додавајќи дека повеќето обвинители имаат освоени 25 поени, и станува збор за стручни кадри.